تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

  آخرین محصولات اندازه گیری  
کلمپی جریان

عرضه کننده کلمپی دیجیتال حرفه ای مدل EX720

توضیحات بیشتر
EXTECH 8736

عرضه کننده رطوبت سنج مدل ۸۷۳۶ AZ

توضیحات بیشتر
رطوبت EXTECH

عرضه کننده رطوبت سنج با پراب سرخود

توضیحات بیشتر
استرس گرمایی EXTECH

نماینده فروش استرس گرمایی / WBGT 8726

توضیحات بیشتر
کلمپی جریان

خرید کلمپی حرفه ای دیجیتال EXTECH مدل EX710

توضیحات بیشتر
کلمپی دیجیتال

فروش کلمپی دیجیتال مدل EX650

توضیحات بیشتر
  آخرین محصولات روشنایی  

پروژکتور دفنی مربعی ۵۰ وات LED مدل PN-MF53

توضیحات بیشتر

پروژکتور ۸۴ وات LED , SMD مدل PN-MF51

توضیحات بیشتر

پروژکتور ۵۰ و ۲۵ وات LED مدل PN-MF54

توضیحات بیشتر

چراغ ریلی ۳۵وات COBLED مدل PN-MF43

توضیحات بیشتر

چراغ ریلی ۱۸ وات COB مدل PN-MF42

توضیحات بیشتر

چراغ ریلی ۲۰ وات LED مدل PN-MF41

توضیحات بیشتر
  آخرین محصولات سولار  
فروش باتری خورشیدی

نماینده فروش باتری خورشیدی مدل PN-MR6

توضیحات بیشتر
فروش باتری

خرید باتری خورشیدی مدل PN-MR5

توضیحات بیشتر
فروش باتری

فروش باتری خورشیدی مدل PN-MR4

توضیحات بیشتر
فروش باتری

نماینده فروش باتری خورشیدی مدل PN-MR3

توضیحات بیشتر
باتری خورشیدی

عرضه کننده باتری خورشیدی مدل PN-MR2

توضیحات بیشتر
فروش باتری خورشیدی

خرید و فروش باتری خورشیدی مدل PN-MR1

توضیحات بیشتر